Fynshav

Detaljeret liste med hændelser og særlige begivenheder

Generelle informationer om Fynshav

Denne side indeholder en detaljeret liste med hændelser og særlige begivenheder for Fynshav. For at se generelle informationer om færgen samt billeder, klik på linken herover.

tirsdag 16. april, 1963
Kontraheret ved A/S Svendborg værft som nybygning nr. 103, værftets underskrift.

onsdag 17. april, 1963
Kontraheret ved A/S Svendborg værft som nybygning nr. 103, DSBs underskrift.

mandag 19. august, 1963
Kølstrakt.

fredag 31. januar, 1964
Kl. 11.30 navngivet Fynshav af frk. Else Kristensen, datter af skibsinspektør i søfartstjenesten Tage Kristensen, og søsat.

fredag 15. maj, 1964
Navnet Fynshav anmeldt til skibsregistret.

tirsdag 9. juni, 1964
Teknisk prøvetur i Lillebælt.

torsdag 11. juni, 1964
Navnet Fynshav registreret i skibsregistret.

fredag 12. juni, 1964
Præsentationssejlads for trafikministeren og en række indbudte gæster, Faaborg afgang kl. 11.15, Mommark ankomst kl. 15.30.

fredag 12. juni, 1964
Overtaget af DSB med forbehold (formentlig problemer med fartskravet).

lørdag 13. juni, 1964
Præsenteret for offentligheden.

søndag 14. juni, 1964
Indsat i drift på ruten Fåborg-Mommark.

søndag 14. juni, 1964 - tirsdag 16. juni, 1964
I princippet sejlet på Fåborg-Mommark.

tirsdag 16. juni, 1964
Der sejles ture for målinger Fåborg-Mommark og laves fartprøver i Lillebælt.

tirsdag 16. juni, 1964 - onsdag 17. juni, 1964
Der udførtes fartprøver i Lillebælt.

torsdag 18. juni, 1964 - onsdag 21. oktober, 1964
Sejlet på ruten Fåborg-Mommark.

onsdag 21. oktober, 1964
Ved afsejling fra Mommark beskadiges bagbord skrue ved at berøre en undervandshindring, hvoved den ene bladtip brækkede af, og de to andre var let bøjede. Færgen kunne dog fortsætte sejladsen.

onsdag 21. oktober, 1964 - tirsdag 20. april, 1965
Sejlet på ruten Fåborg-Mommark.

tirsdag 20. april, 1965
Færgen taget ud af drift kl. 17.50 i Fåborg, og umiddelbart efter forsejlet til Svendborg værft, med ankomst samme aften kl. 20.10.

tirsdag 20. april, 1965 - fredag 23. april, 1965
Svendborg værft (garantieftersyn).

fredag 23. april, 1965
I dok på Svendborg værft.

fredag 23. april, 1965 - fredag 7. maj, 1965
Svendborg værft (garantieftersyn).

fredag 7. maj, 1965 - onsdag 12. maj, 1965
I dok på Svendborg værft fra 7. maj kl. 14.00 til 12. maj kl. 15.10.

onsdag 12. maj, 1965 - torsdag 13. maj, 1965
Svendborg værft (garantieftersyn).

torsdag 13. maj, 1965
Forsejlet fra Svendborg kl. 15.50, rettet kompasser undervejs, ankom Fåborg kl. 18.25 og indsattes i fart samme aften kl. 19.15.

torsdag 13. maj, 1965 - tirsdag 1. februar, 1966
Sejlet på ruten Fåborg-Mommark.

tirsdag 1. februar, 1966
På rejse fra Mommark til Fåborg grundstødte færgen kl. 21.55 ved "Gammelrøn" ved Dyneborg. Efter en række lænsninger lykkedes det kl. 00.23 at bakke færgen fri af grunden, og den ankom kl. 00.43 til Fåborg.

onsdag 2. februar, 1966 - torsdag 3. februar, 1966
Sejlet på ruten Fåborg-Mommark.

torsdag 3. februar, 1966
Dykkerundersøgt fra kl. 16.00 til kl. 16.35 i Mommark, undersøgelsen viste skurestriber og indtrykninger, men intet til hinder for fortsat sejlads.

torsdag 3. februar, 1966 - tirsdag 12. april, 1966
Sejlet på ruten Fåborg-Mommark.

tirsdag 12. april, 1966
Ud af fart kl. 12.10 i Mommark, og umiddelbart herefter forsejlet til Helsingør værft, hvor den ankom 13. april kl. 07.30.

onsdag 13. april, 1966 - tirsdag 19. april, 1966
Helsingør værft, årligt eftersyn.

tirsdag 19. april, 1966 - mandag 25. april, 1966
I dok på Helsingør værft.

mandag 25. april, 1966 - tirsdag 3. maj, 1966
Helsingør værft, årligt eftersyn.

tirsdag 3. maj, 1966
Forsejlet fra Helsingør kl. 05.00, ankom Fåborg kl. 19.25, kompasrettet undervejs.

onsdag 4. maj, 1966
I fart med afgang fra Fåborg kl. 07.30.

onsdag 4. maj, 1966 - onsdag 30. november, 1966
Sejlet på ruten Fåborg-Mommark.

onsdag 30. november, 1966
1 dobbelttur aflyst på grund af storm.

onsdag 30. november, 1966 - torsdag 23. februar, 1967
Sejlet på ruten Fåborg-Mommark.

torsdag 23. februar, 1967
Færgen afgik planmæssigt fra Fåborg kl. 14.45, men som følge af voldsomt tiltagende vindstyrke fra sydvest, lykkedes det ikke at komme klar af kulkajen i Fåborg, hvor færgen kom til at ligge med bagbords låring og med forenden på grund ved siden af Geltingfærgens leje. Det lykkedes at hive færgen klar af grunden og kajen ved hjælp af trosser i land. Færgen var klar af kajen kl. 15.25 og afgik derefter til Mommark, hvor færgen ankom kl. 17.40. Vindstyrke 11. Vindretning SV. Undervejs til Mommark og efter ankomst til Mommark pejledes tanke, men der fandtes intet at bemærke.

torsdag 23. februar, 1967 - fredag 24. februar, 1967
Sejladsen var herefter indstillet i henved 24 timer på grund af storm fra vest, indtil færgen indgik i normal drift med afgangen fra Mommark kl. 16.35 den 24. februar.

fredag 24. februar, 1967 - søndag 30. april, 1967
Sejlet på ruten Fåborg-Mommark.

søndag 30. april, 1967
Ud af fart efter ankomst til Fåborg kl. 22.07. Sidste tur på ruten Fåborg-Mommark for denne færge.

mandag 1. maj, 1967
Færgen afgik fra Fåborg kl. 06.00, prøvede lejer i henholdsvis Fynshav og Bøjden, og forsejlede derefter til Orlogsværftet i København, med ankomst den 2. maj kl. 07.55.

tirsdag 2. maj, 1967 - torsdag 25. maj, 1967
Orlogsværftet i København, for det årlige eftersyn. Bagbord skrue skiftet.

torsdag 25. maj, 1967
Færgen forsejlede fra Orlogsværftet kl. 06.00, kompasrettet undervejs, ankom til Bøjden Færgehavn kl. 22.37.

fredag 26. maj, 1967
Oplagt i Bøjden, formentlig klargøring til indvielsessejlads.

lørdag 27. maj, 1967
Sejlet indvielses- og præsentationssejlads på Bøjden-Fynshav ruten.

søndag 28. maj, 1967
I fart fra kl. 08.20 på Bøjden-Fynshav overfarten.

søndag 28. maj, 1967 - tirsdag 17. oktober, 1967
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

tirsdag 17. oktober, 1967 - onsdag 18. oktober, 1967
Sejladsen indstillet i 17 timer på grund af storm til orkan fra vest.

onsdag 18. oktober, 1967 - tirsdag 5. december, 1967
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

tirsdag 5. december, 1967
Ved anløb af Bøjden færgehavn kl. 12.40 under storm fra Nordvest til Vest, sigtbart vejr, vandstand 85 cm under dagligt vande, påsejlede færgen bagbords ledeværk således at forreste del af færgens bagbords skanseklædning, som bovporten ligger an imod, når den er lukket, trykket indtil ca. 10 cm agterover i en højde over dækket fra 2 meter til 3,2 meter. Efter påsejlingen gik færgen tværs i drej hårdt styrbord over, hvorefter den af vinden blev trykket hårdt sidelæns mod enden af bagbords ledeværk, således at færgens bagbord side lidt foran for midtskibs, ramte ledeværket, hvorved skanseklædningen blev trykket nogle mm. mellem 2 støtter (spanter), som er placeret lodret under agterkant af tredje salonvindue. Det skal bemærkes at fenderlisten har været under ledeværket. Skaden på bovportanslaget, blev af en lokal smedemester udbedret dagen efter, medens indtrykningen på skansebeklædningen i bagbord side ikke blev udbedret. Efter uheldet blev alle tanke pejlede, og det konstateredes at færgens skrog var tæt. To dobbeltture aflyst.

tirsdag 5. december, 1967 - torsdag 11. januar, 1968
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

torsdag 11. januar, 1968
Sejladsen indstillet fra kl. 10 på grund af sneuvejr.

torsdag 11. januar, 1968 - mandag 15. januar, 1968
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

mandag 15. januar, 1968 - tirsdag 16. januar, 1968
Sejladsen indstillet i 20 timer på grund af stærk vestenstorm.

tirsdag 16. januar, 1968 - tirsdag 16. april, 1968
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

tirsdag 16. april, 1968
Ud af fart efter ankomst til Bøjden kl. 21.17, og sejlet til Fynshav kl. 22.15.

onsdag 17. april, 1968
Forsejlet fra Fynshav kl. 05.00 til Orlogsværftet med ankomst kl. 19.45.

onsdag 17. april, 1968 - onsdag 15. maj, 1968
Orlogsværftet i København, for det årlige eftersyn.

onsdag 15. maj, 1968
Færgen forsejlede fra Orlogsværftet kl. 06.00, kompasrettet undervejs, ankom til Bøjden Færgehavn kl. 23.25.

torsdag 16. maj, 1968
Færgen gik i normal drift fra kl. 08.20.

torsdag 16. maj, 1968 - torsdag 20. juni, 1968
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

fredag 21. juni, 1968 - torsdag 4. juli, 1968
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

fredag 5. juli, 1968
Repareret om morgenen (turene kl. 07 fra Bøjden og kl. 08 fra Fynshav).

fredag 5. juli, 1968
I fart fra kl. 09 på Bøjden-Fynshav.

fredag 5. juli, 1968 - torsdag 7. november, 1968
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

torsdag 7. november, 1968 - fredag 8. november, 1968
Sejladsen indstillet i 26 timer på grund af storm eller højvande.

fredag 8. november, 1968 - lørdag 8. marts, 1969
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

lørdag 8. marts, 1969
Ud af fart efter ankomst til Bøjden Færgehavn kl. 22.47.

søndag 9. marts, 1969
Færgen forsejlede kl. 05.00 til Orlogsværftet i København, ankomst kl. 21.20.

søndag 9. marts, 1969 - tirsdag 1. april, 1969
Orlogsværftet i København, for det årlige eftersyn.

tirsdag 1. april, 1969
Færgen forsejlede fra Orlogsværftet kl. 06.00, kompasrettet undervejs, ankom til Bøjden Færgehavn kl. 23.23.

onsdag 2. april, 1969
I fart fra kl. 07.00 på Bøjden-Fynshav.

onsdag 2. april, 1969 - tirsdag 8. april, 1969
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

onsdag 9. april, 1969 - tirsdag 22. april, 1969
Tilsyneladende oplagt (evt. malerarbejder).

onsdag 23. april, 1969 - lørdag 31. maj, 1969
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

søndag 1. juni, 1969 - søndag 31. august, 1969
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som assistancefærge (Bøjden af i lige timer).

mandag 1. september, 1969 - fredag 5. september, 1969
Tilsyneladende oplagt (evt. malerarbejder).

lørdag 6. september, 1969 - søndag 7. september, 1969
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som assistancefærge (Bøjden af i lige timer).

mandag 8. september, 1969
Oplagt.

tirsdag 9. september, 1969 - søndag 26. oktober, 1969
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

mandag 27. oktober, 1969 - onsdag 29. oktober, 1969
Oplagt i oplæggerlejet for sandblæsning og behandling af vogndækket.

onsdag 29. oktober, 1969 - lørdag 10. januar, 1970
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

søndag 4. januar, 1970 - lørdag 6. februar, 1971
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

lørdag 10. januar, 1970 - søndag 11. januar, 1970
Sejladsen indstillet på grund af is (evt også lavvande).

mandag 12. januar, 1970 - søndag 1. februar, 1970
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

mandag 2. februar, 1970 - torsdag 12. februar, 1970
Sejladsen indstillet på grund af is.

fredag 13. februar, 1970 - onsdag 18. februar, 1970
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

torsdag 19. februar, 1970 - ca. onsdag 11. marts, 1970
Sejladsen indstillet på grund af is. (til 12. marts?)

torsdag 12. marts, 1970 - mandag 16. marts, 1970
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

mandag 16. marts, 1970 - tirsdag 17. marts, 1970
Søfartschefens bog siger at sejladsen blev indstillet 16. marts kl. 18 p.g.a. is.

onsdag 18. marts, 1970
Udført 4 dobbeltture fra kl. 07.00 til kl. 16.18 hvorefter sejladsen blev stoppet grundet is.

torsdag 19. marts, 1970
Ikke udført turene 314-312-316-319, sejlads slut kl. 18.10 på grund af isforhold.

fredag 20. marts, 1970 - tirsdag 31. marts, 1970
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

tirsdag 31. marts, 1970
Ud af fart efter ankomst til Bøjden Færgehavn kl. 22.45.

tirsdag 31. marts, 1970 - onsdag 1. april, 1970
Færgen forsejlede kl. 23.37 til Aalborg værft, med ankomst kl. 17.15.

torsdag 2. april, 1970 - mandag 20. april, 1970
Aalborg værft, årligt eftersyn.

tirsdag 21. april, 1970 - onsdag 22. april, 1970
Færgen forsejlede fra Aalborg værft kl. 05.05, kompasrettet undervejs, ankom til Bøjden Færgehavn kl. 01.47.

onsdag 22. april, 1970
I fart fra kl. 07.00 på Bøjden-Fynshav.

onsdag 22. april, 1970 - søndag 10. maj, 1970
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

mandag 11. maj, 1970 - torsdag 14. maj, 1970
Tilsyneladende oplagt (evt. malerarbejder).

torsdag 14. maj, 1970
Om aftenen lidt før kl. 23 skiftet fra oplæggerleje til driftsleje.

fredag 15. maj, 1970 - tirsdag 1. september, 1970
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

onsdag 2. september, 1970 - søndag 3. januar, 1971
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

lørdag 6. februar, 1971
Ud af fart efter ankomst til Bøjden Færgehavn kl. 22.47.

lørdag 6. februar, 1971 - søndag 7. februar, 1971
Færgen forsejlede kl. 23.52 til Aalborg værft, med ankomst kl. 16.10.

søndag 7. februar, 1971 - fredag 5. marts, 1971
Aalborg værft, årligt eftersyn.

fredag 5. marts, 1971
Færgen forsejlede fra Aalborg værft kl. 06.05, kompasrettet undervejs, ankom til Bøjden Færgehavn kl. 23.15.

lørdag 6. marts, 1971 - søndag 7. marts, 1971
Ligget i oplæggerlejet i Bøjden.

mandag 8. marts, 1971
I fart fra kl. 07 på Bøjden-Fynshav.

mandag 8. marts, 1971 - søndag 6. juni, 1971
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

søndag 6. juni, 1971
Ud af fart efter ankomst til Bøjden Færgehavn kl. 22.43.

søndag 6. juni, 1971 - mandag 7. juni, 1971
Forsejlet fra Bøjden kl. 23.15 med ankomst til Nakskov værft 7. juni kl. 06.30.

mandag 7. juni, 1971 - torsdag 10. juni, 1971
I tørdok I fra 7. juni kl. 06.30 til 10. juni, agterror og rorstamme udtaget og oprettet, bunden skrabet og børstet samt givet antifouling.

torsdag 10. juni, 1971
Nakskov værft, forsejlede fra Nakskov kl. 17.20, ankom Bøjden kl. 23.07.

fredag 11. juni, 1971
I fart fra kl. 07.00 på Bøjden-Fynshav.

fredag 11. juni, 1971 - søndag 27. juni, 1971
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

mandag 28. juni, 1971 - fredag 22. oktober, 1971
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

fredag 22. oktober, 1971 - lørdag 23. oktober, 1971
Sejladsen indstillet fra den 22. oktober om formiddagen til den 23. oktober kl. 07.00.

lørdag 23. oktober, 1971 - onsdag 17. november, 1971
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

onsdag 17. november, 1971 - torsdag 18. november, 1971
Sejladsen indstillet fra den 17. november kl. 12.00 til den 18. november kl. 07.00.

torsdag 18. november, 1971 - søndag 21. november, 1971
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

søndag 21. november, 1971 - mandag 22. november, 1971
Sejladsen indstillet fra den 21. november kl. 12.00 til i løbet af den 22. november.

mandag 22. november, 1971 - onsdag 8. december, 1971
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

onsdag 8. december, 1971
Sejladsen indstillet fra kl. 11.00 til kl. 13.00.

onsdag 8. december, 1971 - søndag 16. januar, 1972
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

søndag 16. januar, 1972 - mandag 17. januar, 1972
Sejladsen indstillet fra kl. 21.00 den 16. januar til i løbet af den næste dag.

mandag 17. januar, 1972
Bovporten blev ved et anløb af Fynshav færgehavn beskadiget så meget at den ikke kunne lukke tæt.

mandag 17. januar, 1972 - tirsdag 18. januar, 1972
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

tirsdag 18. januar, 1972
Efter at være synet af Bureau Veritas, gav søfartschefen ordre til at færgen skulle tages ud af drift kl. 09.00 og sejle til værft for reparation. Færgen forsejlede kl. 14.18 fra Bøjden til Svendborg værft, ankom kl. 16.55.

tirsdag 18. januar, 1972 - fredag 18. februar, 1972
Repareret bovport og gennemført årligt eftersyn på Svendborg værft.

fredag 18. februar, 1972
Færgen forsejlede fra Svendborg værft kl. 16.05, kompasrettet undervejs, ankom til Bøjden Færgehavn kl. 19.20.

lørdag 19. februar, 1972
I fart fra kl. 07.00 på Bøjden-Fynshav.

lørdag 19. februar, 1972 - torsdag 2. marts, 1972
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

fredag 3. marts, 1972 - søndag 5. marts, 1972
Formentlig oplagt i Bøjden fra fredag til søndag.

mandag 6. marts, 1972 - torsdag 9. marts, 1972
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

fredag 10. marts, 1972 - søndag 12. marts, 1972
Formentlig oplagt i Bøjden fra fredag til søndag.

mandag 13. marts, 1972 - torsdag 16. marts, 1972
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

fredag 17. marts, 1972 - søndag 19. marts, 1972
Formentlig oplagt i Bøjden fra fredag til søndag.

mandag 20. marts, 1972 - mandag 10. april, 1972
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

tirsdag 11. april, 1972 - onsdag 12. april, 1972
I dok på Svendborg værft for bundbehandling.

torsdag 13. april, 1972 - torsdag 11. maj, 1972
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

fredag 12. maj, 1972 - onsdag 22. november, 1972
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

torsdag 23. november, 1972
Forsejlet til Svendborg værft for reparation af rorskade.

fredag 24. november, 1972
Inddokket og stod tør kl. 09.45.

fredag 24. november, 1972 - torsdag 30. november, 1972
I dok på Svendborg værft for undersøgelse af forroret (rorstamme udtaget).

torsdag 30. november, 1972
Uddokket, færgen flød kl. 14.15.

fredag 1. december, 1972 - tirsdag 2. januar, 1973
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

onsdag 3. januar, 1973 - lørdag 27. januar, 1973
Aarhus Flydedok for årligt eftersyn, sidehuse agter ændret for bedre udkørsel for lastbiler.

lørdag 27. januar, 1973
Færgen forsejlede fra Aarhus Flydedok, kompasrettet undervejs, og ankom til Bøjden Færgehavn.

søndag 28. januar, 1973 - mandag 5. februar, 1973
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

tirsdag 6. februar, 1973
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

tirsdag 6. februar, 1973
Sejladsen på ruten indstillet fra kl. 19.00 og resten af dagen på grund af storm.

onsdag 7. februar, 1973 - torsdag 1. marts, 1973
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

fredag 2. marts, 1973 - lørdag 31. marts, 1973
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

søndag 1. april, 1973 - lørdag 10. november, 1973
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

søndag 1. april, 1973 - søndag 31. marts, 1974
I dette driftsår blev ca. 60 dobbeltture aflyst som følge af storm.

søndag 11. november, 1973 - mandag 12. november, 1973
B&W værft i København for udbedring af havari på det agterste ror (ny rorstamme isat) og gennemførelse af det årlige eftersyn, incl. bundrensning.

mandag 12. november, 1973 - fredag 7. december, 1973
I dok på B&W fra 12. november kl. 15.30 til 7. december kl. 13.15.

fredag 7. december, 1973 - lørdag 8. december, 1973
Færgen forsejlede fra B&W, foretog kompasretning undervejs, ankom til Bøjden Færgehavn.

lørdag 8. december, 1973 - søndag 31. marts, 1974
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

mandag 1. april, 1974 - søndag 21. april, 1974
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

mandag 1. april, 1974 - mandag 31. marts, 1975
I dette driftsår blev ca. 30 dobbeltture aflyst som følge af storm.

mandag 22. april, 1974 - torsdag 25. april, 1974
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

fredag 26. april, 1974 - søndag 21. juli, 1974
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

mandag 22. juli, 1974 - tirsdag 20. august, 1974
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som assistancefærge (Bøjden af i lige timer).

onsdag 21. august, 1974 - torsdag 22. august, 1974
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

fredag 23. august, 1974 - søndag 8. september, 1974
Så vidt vides sejlet hver dag i denne periode på ruten Bøjden-Fynshav.

mandag 9. september, 1974 - torsdag 10. oktober, 1974
Nordhavnsværftet i København, påbygget stabiliseringspuder (sponsortanke) i begge skibssider mellem spant 28 og spant 63 udvendigt på skibet, således at færgen fik mere stabilitet og større lasteevne. Desuden blev indrettet cafeteria på salondæk.

fredag 11. oktober, 1974
Så vidt vides sejlet hjem fra København til Bøjden denne dag, kompasrettet undervejs.

lørdag 12. oktober, 1974 - torsdag 13. februar, 1975
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

torsdag 13. februar, 1975
Kontrakt om ombygning og forlængelse af færgen på Aarhus Flydedok A/S underskrevet.

torsdag 13. februar, 1975 - lørdag 15. februar, 1975
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav som den faste færge (Bøjden af i ulige timer).

søndag 16. februar, 1975 - mandag 17. februar, 1975
Forsejlet fra Bøjden til Århus.

mandag 17. februar, 1975 - lørdag 1. marts, 1975
Ombygning og forlængelse på 8,4 meter på Aarhus Flydedok A/S.

lørdag 1. marts, 1975 - søndag 23. marts, 1975
En dag i denne måned før 23. maris blev færgen "trukket fra hinanden" så ny skibsdel kunne indsættes i færgen.

søndag 23. marts, 1975 - lørdag 21. juni, 1975
Ombygning og forlængelse på 8,4 meter til 66,10 meter overalt på Aarhus Flydedok A/S. På brodæk blev det eksisterende brohus forlænget agterefter og indrettet med aptering for to styrmænd og ventilationsrum. På agterbro blev opsat styrehus i aluminium og opsat en Atlas radar. Enkeltror agter blev ændret til dobbeltror, inclusive udskiftning af styremaskine. En bovpropel blev indbygget. Bilkapacitet øget til ca. 45 personbiler. Et stk. 30-personers og et stk. 21-personers redningsbåd taget i land og erstattet af 20 stk. 25-personers oppustelige redningsflåder.

lørdag 21. juni, 1975
Teknisk prøvetur. Det blev konstateret at farten var nedsat med 0,2 knob.

lørdag 21. juni, 1975 - søndag 22. juni, 1975
Kompasrettet en af disse dage.

søndag 22. juni, 1975
Færdiggørelse på værftet og aflevering af det ombyggede skib.

mandag 23. juni, 1975
Forsejlet fra Århus til Bøjden med kompasretning undervejs.

tirsdag 24. juni, 1975
Sejlet indvielsessejlads med den forlængede færge.

onsdag 25. juni, 1975 - onsdag 31. marts, 1976
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav. I dette driftsår blev ca. 10 dobbeltture aflyst som følge af storm.

torsdag 1. april, 1976 - lørdag 15. maj, 1976
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

torsdag 1. april, 1976 - torsdag 31. marts, 1977
I dette driftsår blev 2 dobbeltture aflyst som følge af storm.

søndag 16. maj, 1976
Forsejlet fra Bøjden til Århus.

mandag 17. maj, 1976 - onsdag 9. juni, 1976
Aarhus værft for garantieftersyn, radarer på forbro udskiftet med nye.

torsdag 10. juni, 1976
Forsejlet fra Århus til Bøjden, kompasrettet undervejs.

fredag 11. juni, 1976 - lørdag 24. september, 1977
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

søndag 25. september, 1977
Fredericia værft for årligt eftersyn.

søndag 25. september, 1977 - mandag 3. oktober, 1977
I dok på Fredericia værft fra 25. september kl. 21.45 til 3. oktober kl. 16.07.

mandag 3. oktober, 1977 - onsdag 19. oktober, 1977
Fredericia værft for årligt eftersyn, og udbedring af havari på fender i stævn.

onsdag 19. oktober, 1977 - torsdag 20. oktober, 1977
Forsejlet fra Fredericia til Bøjden.

torsdag 20. oktober, 1977 - søndag 23. oktober, 1977
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

søndag 23. oktober, 1977
Kompasrettet.

søndag 23. oktober, 1977 - februar, 1979
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

februar, 1979 - marts, 1979
Overfarten må have været ramt af isvanskeligheder ligesom øvrige overfarter.

marts, 1979 - tirsdag 17. april, 1979
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

onsdag 18. april, 1979
Nakskov værft, ankom 18.04 kl. 15.00 for årligt eftersyn.

onsdag 18. april, 1979 - onsdag 9. maj, 1979
I Nakskov værfts dok I fra 18. april kl. 19.15 til 9. maj kl. 10.15.

onsdag 9. maj, 1979 - torsdag 10. maj, 1979
Nakskov værft, forsejlede fra Nakskov 10. maj kl. 12.00, kompasrettet undervejs.

fredag 11. maj, 1979 - onsdag 3. oktober, 1979
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

onsdag 3. oktober, 1979
Efter kollision med det sydlige molehoved i Fynshav kl. 07.48, forsejlede færgen kl. 13.15 til Svendborg Skibsværft for reparation, hvortil færgen ankom kl. 16.00.

onsdag 3. oktober, 1979 - torsdag 4. oktober, 1979
Svendborg værft.

torsdag 4. oktober, 1979
Inddokket på Svendborg værft kl. 13.00, stod tør kl. 16.00. Det viste sig at styrbords ror var knækket af ved rorpeakdåsen, ligesom styrbord skrue var skadet og skrueakslen var bøjet. Det afknækkede ror blev fisket op af frømænd i indsejlingen til Fynshav og transporteret til Svendborg, hvor det kom i værksted for opretning. Bagbord ror blev taget ud og kontrolmålt, og der viste sig en skævhed på 6,3 mm.

torsdag 4. oktober, 1979 - fredag 12. oktober, 1979
Svendborg værft.

fredag 12. oktober, 1979
Uddokket kl. 07.00, færgen flød kl. 08.15, forsejlede kl. 14.30 til Bøjden, hvortil den ankom kl. 17.00, formentlig gået i fart kl. 19.00.

fredag 12. oktober, 1979 - mandag 26. november, 1979
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

mandag 26. november, 1979
Færgen tørnede denne dag ledeværket i Fynshav. På grund af lavvande (1,25 meter) gik fenderlisten ind under lejekonstruktionen. Trykket blev herved opfanget af styrbords låring således at skansebeklædningen blev trykket ca. ½ meter ind.

tirsdag 27. november, 1979
Færgen forsejlede kl. 6.15 til Svendborg Skibsværft for reparation, hvortil færgen ankom kl. 09.05.

tirsdag 27. november, 1979 - torsdag 29. november, 1979
Svendborg skibsværft for reparation.

torsdag 29. november, 1979
Færgen forsejlede kl. 15.10 fra Svendborg værft, ankom til Bøjden kl. 17.42, formentlig gået i fart kl. 19.00.

fredag 30. november, 1979 - lørdag 10. maj, 1980
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

søndag 11. maj, 1980
Formentlig sejlet fra Bøjden til Aalborg denne dag.

mandag 12. maj, 1980
I Aalborg værft's tørdok fra 12. maj kl. 07.00 (stod tør kl. 14.30).

mandag 12. maj, 1980 - onsdag 4. juni, 1980
I Aalborg værft's tørdok.

onsdag 4. juni, 1980
Uddokket den 4.juni hvor færgen flød kl. 14.55.

onsdag 4. juni, 1980 - mandag 9. juni, 1980
Ved Aalborg værft for eftersyn.

mandag 9. juni, 1980
I Aalborg værft's tørdok fra 9. juni kl. 07.00 (stod tør kl. 14.00).

mandag 9. juni, 1980 - torsdag 19. juni, 1980
I Aalborg værft's tørdok.

torsdag 19. juni, 1980
Uddokket den 19.juni kl. 04.45, hvor færgen flød kl. 05.45. Forsejlet fra Aalborg til Bøjden med ankomst kl. 23.30, kompasrettet undervejs.

fredag 20. juni, 1980 - søndag 17. maj, 1981
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

mandag 18. maj, 1981
Svendborg værft.

mandag 18. maj, 1981 - fredag 22. maj, 1981
I Svendborg Værfts Flydedok, hvor færgen stod tør den 18. maj kl. 11.15, og hvor uddokning fandt sted den 22. maj kl. 06.30.

fredag 22. maj, 1981
Svendborg værft. Forsejlet fra Svendborg til Bøjden ankomst kl. 23.25, kompasrettet undervejs.

lørdag 23. maj, 1981 - torsdag 4. februar, 1982
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

torsdag 4. februar, 1982
Ved ankomst til Fynshav kl. 15.45 blev der konstateret havari på bagbord skrue.

fredag 5. februar, 1982
Færgen forsejlet kl. 07.00 til Svendborg Skibsværft A/S for reparation, kl. 13.00 stod færgen tør i flydedok. Det konstateredes at der også var havari på styrbord spaderor, der var vredet betydeligt på rorstammen.

fredag 5. februar, 1982 - lørdag 6. februar, 1982
I Svendborg Værfts Flydedok, hvor færgen blev uddokket den 6. februar kl. 18.30, hvorefter færgen forsejlede til Bøjden.

søndag 7. februar, 1982 - mandag 10. maj, 1982
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

tirsdag 11. maj, 1982 - torsdag 27. maj, 1982
Svendborg værft for eftersyn, i flydedokken under hele opholdet.

torsdag 27. maj, 1982
Forsejlet fra Svendborg til Bøjden, kompasrettet undervejs.

fredag 28. maj, 1982 - mandag 2. maj, 1983
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

tirsdag 3. maj, 1983 - onsdag 18. maj, 1983
Svendborg værft for eftersyn, i flydedokken under hele opholdet. Forsejlet fra Svendborg til Bøjden ankomst kl. 23.00, kompasrettet undervejs.

torsdag 19. maj, 1983 - lørdag 10. september, 1983
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

lørdag 10. september, 1983
På rejse fra Fynshav til Bøjden med passagerer og biler. En af færgen udsat redningsbåd kæntrede i forbindelse med en redningsaktion i Lillebælt. Manglende erfaring ved udsætning af redningsbåd. Ikke samtidig udhugning af taljeløbere.

lørdag 10. september, 1983 - søndag 6. maj, 1984
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

mandag 7. maj, 1984 - torsdag 10. maj, 1984
Svendborg værft.

torsdag 10. maj, 1984 - mandag 14. maj, 1984
I dok fra den 10. maj kl. 07.00 til den 14. maj kl. 06.30.

mandag 14. maj, 1984 - torsdag 17. maj, 1984
Svendborg værft.

torsdag 17. maj, 1984
Forsejlet fra Svendborg til Bøjden-Fynshav, kompasrettet undervejs.

fredag 18. maj, 1984 - fredag 15. februar, 1985
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

fredag 15. februar, 1985 - lørdag 16. februar, 1985
På turen fra Bøjden kl. 17.00 gået fast i isen ca. 2 km fra Fynshav færgehavn kl. ca. 17.55. Statsisbryderen Isbjørn, nåede frem til positionen kl. 23.40 og hjalp færgen ind til Fynshav hvortil den ankom kl. 00.10. Efter losningen gik færgeklappen itu!

lørdag 16. februar, 1985
Efter reparation af færgeklappen sejlede færgen turen fra Fynshav kl. 14.00 til Bøjden, hvorefter færgen på grund af isvanskeligehederne blev oplagt og sejladsen aflyst.

søndag 17. februar, 1985
Sejladsen søgt gennemført, men måtte ret hurtigt opgives.

mandag 18. februar, 1985
Al sejlads indstillet fra denne dag, da roret var bøjet i isen.

mandag 18. februar, 1985 - mandag 25. februar, 1985
Ligget oplagt i Bøjden.

mandag 25. februar, 1985 - fredag 8. marts, 1985
"Off-hire"/maskineftersyn i Bøjden, al sejlads aflyst.

fredag 8. marts, 1985
Forsejlet fra Bøjden ca. kl. 09, måtte på det meste af turen have hjælp af isbryderen Isbjørn, ankom til Svendborg ved middagstid.

fredag 8. marts, 1985 - torsdag 21. marts, 1985
Svendborg værft, for isdokning og reparation, blandt andet af rorskade alle dage i flydedokken.

torsdag 21. marts, 1985
Kompasrettet denne dag.

fredag 22. marts, 1985
Formentlig forsejlet fra Svendborg til Bøjden denne dag.

lørdag 23. marts, 1985 - søndag 31. marts, 1985
Oplagt i Bøjden på grund af is-situationen.

mandag 1. april, 1985 - lørdag 6. april, 1985
Færgen oplagt i Bøjden, besætningerne sendt på Storebælt som sikkerhedsbesætning som følge af konflikt på arbejdsmarkedet (restaurations-strejke), så de påskerejsende kunne komme over Storebælt.

søndag 7. april, 1985
Sejladsen genoptaget med afgang fra Bøjden kl. 09 og fra Fynshav kl. 10.

søndag 7. april, 1985 - søndag 23. februar, 1986
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

mandag 24. februar, 1986 - torsdag 6. marts, 1986
"Off-hire"/maskineftersyn i Bøjden, al sejlads aflyst.

torsdag 6. marts, 1986 - torsdag 29. maj, 1986
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

torsdag 29. maj, 1986 - søndag 15. juni, 1986
Oplagt for maskinreparation. En krumtapaksel på styrbord hovedmotor var skredet og måtte udskiftes. Færgen blev i sommerens løb af en lokal smed ændret på vogndæk, så færgen kunne overføre busser, lastbiler og maskiner på 3,80 meter højde, mod 3,75 meter før, hvilket betød at færgen nu kunne overføre 40 % af den danske lastbil- og buspark mod 20 % før. Forhøjelsen skete ved blandt andet at flytte nogen koblinger til sprinkleranlægget.

søndag 15. juni, 1986 - onsdag 25. juni, 1986
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

torsdag 26. juni, 1986
Forsejlet fra Bøjden til Helsingør.

fredag 27. juni, 1986 - søndag 17. august, 1986
Sejlet som 7. færge (bilfærge) på Helsingør-Helsingborg overfarten. Færgen udførte 8 dobbeltture dagligt i tidsrummet kl. 09.55 – kl. 19.40, oplagt ved "Trekanten" i Helsingør den øvrige del af døgnet. Sejlplanen var planlagt så man skulle svaje to gange fra Helsingør til Hälsingborg, men i praksis gik man hurtigt over til at bakke hele vejen.

søndag 17. august, 1986 - mandag 18. august, 1986
Forsejlet fra Helsingør til Fredericia.

mandag 18. august, 1986 - onsdag 20. august, 1986
Fredericia værft.

onsdag 20. august, 1986
Forsejlet fra Fredericia til Bøjden.

torsdag 21. august, 1986 - mandag 15. juni, 1987
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

mandag 15. juni, 1987
Færgen dykkerundersøgt "på strømmen" for bundsyn af Bureau Veritas.

mandag 15. juni, 1987 - onsdag 24. juni, 1987
Sejlet på ruten Bøjden-Fynshav.

torsdag 25. juni, 1987 - mandag 6. juli, 1987
Oplagt i Bøjden.

tirsdag 7. juli, 1987
Forsejlet fra Bøjden til Kalundborg for oplægning (ved Honnørkajen).

onsdag 8. juli, 1987 - søndag 6. september, 1987
Oplagt i Kalundborg.

mandag 7. september, 1987
Indsat på Kalundborg-Samsø kl. 07.55, på den første tur var der stormvejr og færgen måtte vende om ved Vesborg og opgive at anløbe Kolby Kås. Returnerede til Kalundborg med ankomst kl. 13.05. Prøvede igen kl. 17.45, og denne gang lykkedes det at ankomme til Kolby Kås kl. 20.05.

mandag 7. september, 1987 - søndag 13. september, 1987
Indsat på Kalundborg-Samsø ruten (Kalundborg maskineftersyn ved Honnørkajen i Kalundborg).

mandag 14. september, 1987 - søndag 17. april, 1988
Oplagt i Kalundborg (Honnørkajen).

mandag 18. april, 1988 - fredag 22. april, 1988
Indsat på Kalundborg-Samsø ruten (Kalundborg på Fredericia værft).

lørdag 23. april, 1988 - fredag 5. august, 1988
Oplagt i Kalundborg.

lørdag 6. august, 1988
Afgang Kalundborg (Honnørkajen) til Tuborg havn med ankomst hertil samme dag.

søndag 7. august, 1988
Udchartret til Tuborg-bryggeriet for specialsejlads som ledsageskib i anledning af flytningen af den store TUBORG-flaske fra Tuborg havn til kajplads 115. Flasken skulle udstilles på Rådhuspladsen. Færgen havde i den anledning fået tilladelse til at sejle med 300 passagerer fra Tuborg Havn til København.

mandag 8. august, 1988 - marts, 1989
Oplagt i Kalundborg, sat til salg.

marts, 1989
Solgt til det græske rederi Saronic Cruises Shipping Co., Piræus for 3,5 mio. kr..

tirsdag 21. marts, 1989
Overtaget af Saronic Cruises i Kalundborg under navnet Agora Flagskifte samme dag.

søndag 26. marts, 1989
Afsejlet Kalundborg kl. 07.45 til Piræus, derfra til Marina Flisvos i Grækenland, hvor skibet blev lagt op.

tirsdag 11. april, 1989
Ser ud til at skibet blev oplagt I Grækenland denne dag.

april, 1989 - juni, 1989
Oplagt i Marina Flisvos/Porto Faliro, lidt syd for Piræus, Grækenland.

juni, 1989
Ser ud til at færgen er registreret som Angora, men 9. juni fotograferet af Bent Mikkelsen hvor navnet Agora står på færgen.

juni, 1989 - august, 1991
Oplagt i Marina Flisvos/Porto Faliro, lidt syd for Piræus, Grækenland.

august, 1991
Skiftet navn til Star One.

august, 1991 - 1992
Oplagt i Marina Flisvos, Grækenland.

1992
Påbegyndt ombygning til "minikrydstogtskib", blandt andet med forlængelse og lukning af bovporten, skiftet navn til Maria A.

søndag 24. maj, 1992
Sænket ved sabotage i Phaliron. (var muligvis forsikringssvindel, da ejeren senere blev tiltalt for dette).

august, 1992
Hævet og solgt til Piræus.

torsdag 19. november, 1992
Lagt op i Perama. Ombygning fortsat (ny bro og forreste part af skibets passagerafdeling).

december, 1992
Registreret med navnet Maria A.

1993
Registreres som ejet af Falcon A. Shipping Ltd. (Naftilos Tir Lines Shipping Co.) I Piræus.

juni, 1997
Solgt til Kalamata Maritime S.A. Piræus.

1999
Ombygningen stoppet, (var ikke færdig), af finansielle årsager.

februar, 2003
Solgt til Belize.

tirsdag 8. april, 2003
Ankommet til Sok Gemi Sokum Ltd. I Aliaga i Tyrkiet for ophugning.

2003
Rapporteret som ophugget.

Kilder

Detaljerede oplysninger

Forskningsgruppen hos Dansk Færgehistorisk Selskab, især Alf Arvidsson, Jørn-Bent Jensen, Preben Jensen, Morten Salicath og Peter Simonsen

Generelle informationer om Fynshav

Oprettet: 30. september 2020.