Ăr°Xpressen
ę Foto: Brian Krause.
Ăr°Xpressen
ę Foto: Brian Krause.
Ăr°Xpressen
ę Foto: Brian Krause.

Ăr°Xpressen

VŠrft: Hvide Sande Skibs- og Bňdebyggeri A/S.
Nybygning nr. 137.
VŠrft (skroget): Ask Enterprise Sia, Riga, Letland
IMO nummer: 9861500.

Bestilt: 20. juni, 2018.
K°lstrakt: 3. september, 2018.
S°sat: 5. april, 2019.

Navn

Ăr°Xpressen (25. november, 2019 - )

Rute

Marstal - Rudk°bing (2019 - )

Rederi

Ăr°Xpressen A/S, Marstal, Danmark (25. november, 2019 - )

HŠndelser og sŠrlige begivenheder

torsdag 2. maj, 2019
Svendborg Bugsers Baltsund pňbegyndte bugsering af skroget fra Riga mod Hvide Sande.

fredag 3. maj, 2019
Mens skroget af Ăr°Xpressen var under bugsering til Hvide Sande, blev det besluttet, at fŠrgens thrustermotorer skulle sendes fra Hvide Sande til Ăr°. Der var nemlig sket det, at konkurrenten Ăr°fŠrgens elfŠrge Ellen under pr°vesejlads havde fňet motorhaveri pň begge bovthrustere. Da motorerne til Ăr°Xpressen er af samme type, besluttede det lille rederi at stille motorerne til rňdighed for konkurrenten. Ăr°Xpressen skulle gerne nň at fň nye motorer fra leverand°ren tidsnok til at leveringsplanen kan holdes.

mandag 6. maj, 2019
Baltsund og Ăr°Xpressen gik i lŠ ved Strandby for at vente pň bedre vejr. Vinden var for kraftig til at runde Skagen og sejle ned langs vestkysten til Hvide Sande.

onsdag 8. maj, 2019
Ankom til Hvide Sande sidst pň aftenen.

mandag 11. november, 2019
Bilbrev udstedt. Anmeldt til registret 12. november, registreret 25. november.

torsdag 14. november, 2019
Pr°vesejlads i Ringk°bing Fjord kl. 10.45 - 15.30.

fredag 15. november, 2019
Pr°vesejlads i Ringk°bing Fjord kl. 10.20 - 12.00.

mandag 25. november, 2019
Pr°vesejlads i Ringk°bing Fjord kl. 10.50 - 23.55.

tirsdag 26. november, 2019
Forlod vŠrftet kl. 22.10, afsejlet fra Hvide Sande mod Marstal kl. 22.35.

torsdag 28. november, 2019
Ankom til Marstal. Lagde til i fŠrgelejet kl. ca. 9.20.

l°rdag 30. november, 2019
Indvielsesfest og dňb i Marstal.

s°ndag 1. december, 2019
Pr°vesejlads fra 10-20 til 12.25.

mandag 2. december, 2019
Pr°vesejlads. Afgang marstal 09.00, ankomst Rudk°bing 09.55. Afgang Rudk°bing 13.30, ankomst Marstal 14.30.

tirsdag 3. december, 2019
Pr°vesejlads kl. 11.15 - 12.50.

torsdag 5. december, 2019
Rederiet meddelte, at den planlagte idriftsŠttelse 8. december er udskudt til 18. december pň grund af udestňende dokumentation fra klassen.

fredag 6. december, 2019
ěvelsessejlads. Afgang Marstal 08.55, ankomst Rudk°bing 09.55. Afgang Rudk°bing 12.00, ankomst Marstal 13.00.

onsdag 11. december, 2019
ěvelsessejlads kl. 11.20 - 12.20 (anl°b Marstal to gange).

mandag 16. december, 2019
ěvelsessejlads. Afgang Marstal 09.05, ankomst Rudk°bing 10.05. Afgang Rudk°bing 15.35, ankomst Marstal 16.35.

onsdag 18. december, 2019
F°rste dag i fart. Tilsyneladende havde fŠrgen svŠrt ved at holde fartplanen med en overfartstid pň ca. 50 minutter. Overfartstiden var typisk omkring 1 time med forsinkelser til f°lge. Rederiet meddelte i l°bet af dagen pň hjemmesiden: FŠrgen er desvŠrre 45 minutter forsinket grundet problemer med maskineriet.

l°rdag 21. december, 2019
FŠrgen har fortsat problemer med at holde fartplanen. I l°bet af 6 dobbeltture blev forsinkelsen til ca. Ż time. Dagens sidste to dobbeltture aflyst pň grund af maskinproblemer.

onsdag 25. december, 2019
Dobbeltturen startende fra Marstal 10.30 aflyst.

torsdag 26. december, 2019
Kun mindre forsinkelser (under 10 minutter).

s°ndag 22. november, 2020
Pň dagens sidste afgang fra Rudk°bing afsejlede Ăr°Xpressen noget forsinket kl. 19.20. Omkring Stryn° opstod der problemer, og farten blev nedsat vŠsentligt. R°gudvikling i maskinrummet medf°rte, at fŠrgen mňtte stoppe helt og kaste anker syd for Stryn°. Svendborg Bugsers Dolphin bugserede sidst pň aftenen Ăr°Xpressen til Marstal, hvor fŠrgen kunne lŠgge til ved midnatstid. Der var 28 passagerer om bord. FŠrgen blev taget ud af drift efter hŠndelsen.

l°rdag 28. november, 2020
Den defekte maskine er blevet udskiftet med en ny. Pr°vesejlads kl. 12 - 18.20. Rederiet meddelte, at f°lgende den dags afgange aflyses pň grund af fortsatte maskinproblemer.

s°ndag 29. november, 2020
I fart igen over middag. Gennemf°rte tre dobbeltture, de to sidste efter normal fartplan. Dagen efter blev alle ture gennemf°rt efter normal fartplan.

tirsdag 1. december, 2020
Afgangen fra Marstal 11.10 og fra Rudk°bing 12.20 aflyst pň grund af syn fra S°fartsstyrelsen.

mandag 11. januar, 2021 - fredag 15. januar, 2021
Pň vŠrft for planlagt vedligeholdelse.

fredag 12. februar, 2021 - l°rdag 13. februar, 2021
Kun to dobbeltture blev gennemf°rt 12. februar pň grund af tiltagende problemer med is, der forhindrer k°levandssystemet i at fungere. Ingen ture gennemf°rt 13. februar.

s°ndag 14. februar, 2021
Pr°vesejlads formiddag og eftermiddag. Problemet stadig ikke l°st.

onsdag 17. februar, 2021
╔n dobbelttur gennemf°rt om forbiddagen.

torsdag 18. februar, 2021
Dagens tre sidste dobbeltture gennemf°rt med nogen forsinkelse.

fredag 19. februar, 2021
Sejlads efter normal fartplan genoptaget.

mandag 24. januar, 2022
Forsejlet fra Marstal til S°by kl. 20.18 - kl. 22.29. Direkte i dok.

torsdag 27. januar, 2022
Ud af dok. Forsejlet fra S°by til Marstal kl. 17.33 - kl. 19.45.

fredag 28. januar, 2022
Atter i fart.

fredag 25. marts, 2022
Efter at dagens f°rste dobbeltture var gennemf°rt planmŠssigt, blev driften indstillet pň grund af motorhaveri. En defekt ventill°fter pň bagbords motor resulterede i skade pň motorblokken. FŠrgen forventes i drift igen 8. april.

onsdag 6. april, 2022
Sejlet fra Marstal til Rudk°bing kl. 15.06 - kl. 16.00. Atter i fart fra Marstal fra kl. 17.

s°ndag 1. januar, 2023
Forsejlet fra Marstal til S°by kl. 20.27 - 22-28. I dok.

torsdag 5. januar, 2023
Ud af dok. Forsejlet fra S°by kl. 21.19 - kl. 23.18. I normal fart dagen efter.

fredag 3. februar, 2023
Ved ankomst til Marstal kl. 13.15 havde Ăr°Xpressen vanskeligheder ved at lŠgge til i fŠrgelejet. FŠrgen forlod havnen for at foretage et nyt anl°b. Kl. 13.41. gik fŠrgen pň grund ved ydermolen. Efter nogen tid kom fŠrgen fri og kunne lŠgge til i fŠrgelejet kl. 14.53. Taget ud af drift.

s°ndag 5. februar, 2023
Forsejlet fra Marstal til Svendborg kl.08.04 - kl. 10.29. I dok kl. 11.25 for reparation af skrueblade, der var blevet beskadiget ved grundst°dningen.

torsdag 9. februar, 2023
Dokket ud kl. 16. Forsejlet fra Svendborg til Marstal kl. 17.21 - kl. 19.28.

fredag 10. februar, 2023
Atter i fart. F°rste afgang fra Marstal kl. 06.30.

onsdag 9. august, 2023
Dagens to f°rste dobbeltture aflyst pň grund af tekniske problemer.

torsdag 19. oktober, 2023
Dagens sidste ankomst til Marstal kl. 20.27. Herefter blev fŠrgen uden for fartplan sejlet til Rudk°bing kl. 20.35 - kl. 21.35 (FŠrgelejet i Rudk°bing har bedre lŠ for °stenvind).

fredag 20. oktober, 2023
Sejladsen indstillet hele dagen pň grund af stŠrk vind og h°j vandstand.

l°rdag 21. oktober, 2023
Sejlet fra Rudk°bing til Marstal uden for fartplan kl. 06.55 - kl. 07.52. Herefter sejlads efter normal fartplan, f°rste afgang kl. 08.50.

s°ndag 29. oktober, 2023
Taget ud af drift f°r dagens f°rste afgang pň grund af havari pň bagbords motor. Motor udtages for reparation.

fredag 10. november, 2023
Atter i fart. F°rste afgang fra Marstal kl. 06.30.

tirsdag 14. november, 2023
Afgang fra Rudk°bing kl. 10.00 og fra Marstal kl. 11.10 aflyst pň grund af ?
Normal sejlads resten af dagen.

torsdag 23. november, 2023
Efter ankomst til Rudk°bing kl. 07.57, taget udaf drift pň grund af lavvande.
Afgang fra Rudk°bing kl. 10.00 og fra Marstal kl. 11.10 aflyst pň grund af ňrligt lovpligtigt eftersyn af flňder.
Atter i fart, f°rste afgang fra Rudk°bing kl. 12.20. FŠrgen blev i l°bet af dagen gradvist forsinket godt en time.

torsdag 21. december, 2023
Afgang fra Rudk°bing kl. 17.00 udsat et kvarter, ankomst Marstal kl. 18.18. Sidste dobbelttur fra Marstal kl. 18.10 aflyst pň grund af stormen Pia.

fredag 22. december, 2023
Dagens tre f°rste dobbeltture aflyst. F°rste afgang fra Marstal kl. 13.30.

s°ndag 14. januar, 2024
Ankom til Rudk°bing kl. 14.26. Forsejlet fra Rudk°bing til Svendborg for planlagt vŠrftsbes°g kl. 14.34 - kl. 15.37. I dok.

fredag 19. januar, 2024
Ăr°Xpressen skulle have afsluttet det planlagte vedliheholdelsesarbejde denne dag, men undervejs blev det opdaget, at bagbords skrueaksel skulle oprettes og slibes, derfor blev vŠrftsopholdet forlŠnget.

tirsdag 23. januar, 2024
Dokket ud kl. 08.50. Forsejlet fra Svendborg til Marstal kl. 12.00 - kl. 13.59.

onsdag 24. januar, 2024
Atter i fart. F°rste afgang fra Marstal kl. 06.30.
Efter ankomst til Marstal kl. 08.48, aflyst resten af dagen pň grund af tekniske problemer.

torsdag 25. januar, 2024
Atter i fart. F°rste afgang fra Marstal kl. 06.30.

fredag 26. januar, 2024 - l°rdag 27. januar, 2024
Aflyst begge dage pň grund af tekniske problemer.

l°rdag 27. januar, 2024
Styrbords maskine var blevet udskiftet med en ny. Pr°vesejlads kl. 16.17 - kl. 17.21.

s°ndag 28. januar, 2024
Atter i fart. F°rste afgang fra Marstal kl. 08.50.

mandag 5. februar, 2024
Ved ankomst til Rudk°bing kl. 19.05, pňsejlede Ăr°Xpressen Kongekajen i Rudk°bing. Retursejladsen til Marstal blev gennemf°rt.

tirsdag 6. februar, 2024
Dagens f°rste dobbelttur fra Marstal kl. 06.30 gennemf°rt. Efter ankomst til Marstal kl. 08.37, taget ud af drift "pň grund af tekniske problemer".
Atter i fart, afgang fra Marstal kl. 15.50.

Supplerende oplysninger

Kendingssignal

OXFY (25. november, 2019 - )

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (25. november, 2019 - )

Hjemsted

Marstal (25. november, 2019 - )

Dimensioner

LŠngde: 47,63 m, LŠngde overalt: 49,96 m, Bredde: 12,20 m, Dybgang: 1,92 m, Dybde: 3,45 m

Tonnage

BT: 600, NT: 180, DW: 100

Kapacitet

198 passagerer, 32 personbiler

Fart

Topfart: 15,5 knob

Maskineri

2 stk. GASI 16-07 Scania diesel, 1068 kW
batterier, 316 kWh
2 stk. Danfoss/Editron elmotor, 900 kW
2 stk. propel med justerbare skrueblade
1 stk. tvŠrpropel i bov

Skrog

stňl

AIS

Hvor er Ăr°Xpressen nu?

Billeder af Ăr°Xpressen

Oprettet: 25. september 2018. Senest revideret: 6. februar 2024.