Sif

Værft: Kjøbenhavn Flydedok & Skibsværft A/S, København, Danmark.
Nybygning nr. 16.

Søsat: februar, 1899.
Leveret: maj, 1899.

Status: Ukendt, sandsynligvis ophugget.

Navne

Sif (maj, 1899 - 1. november, 1930)
Gustav (1. november, 1930 - 1941)

Ruter

Spodsbjerg - Nakskov (1899 - 1926)
Tallinn - Hiumaa (1931 - 194?)

Rederier

Sydfyenske Dampskibsselskab A/S (SFDS), Svendborg, Danmark (maj, 1899 - 1. november, 1930)
Laevaühing Gustav Sergo & Ko., Tallinn, Estland (1. november, 1930 - 1941)
Sovjetunionen (1941 - 19??)

Hændelser og særlige begivenheder

27. juli, 1899
Anmeldt til skibsregistret. Registreret 31. juli.

1. november, 1930
Anmeldt og registreret solgt til Laevaühing Gustav Sergo & Ko., Tallinn, Estland.

1. november, 1930
Fyens Stiftstidende: Efter hvad vi erfarer, har "Sydfyenske Dampskibsselskab" nu solgt ikke alene Damperen "Rut", men ogsaa Damperen "Sif" til Skibsreder Sergo, Dagø, Estland. Begge Dampere afhentes næste Uge. Baade "Rut" og "Sif" blev nu - Efter at Selskabets Flaade er forøget med flere Nybygninger - kun anvendt som Afløsningsskib. "Rut" sejlede for nogle Aar siden paa Ruten Rudkøbing - Marstal og "Sif" vil - med Søsygefornemmelser! - blive erindret af mange, der før 1925 sejlede med dette lille, forøvrigt udmærkede Skib fra Langeland til Nakskov. De to Dampere skal ny gaa i Kystfart ved Estland.

4. november, 1930
Ærø Avis: Sydfyenske Dampskibsselskabs solgte Damper "Sif" laa i Gaar Formiddags ved Bolværket med et Blaathvidsort stribet Flag vajende agter. Fra Estland var kommen Mandskab for at føre den over Østersøen til sit nye Hjemsted. Over Middag gik den bort. I næste uge følger "Rut".

1941
Beslaglagt af Sofjetunionen. Ifølge Friedrichsen eksisterer den fortsat 1965. Videre skæbne ukendt.

Supplerende oplysninger

Kendingssignal

NKMQ (31. juli, 1899 - 1. november, 1930)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (31. juli, 1899 - 1. november, 1930)
Estland's flagEstland's flag
Estland (1. november, 1930 - 1941)

Hjemsteder

Svendborg (31. juli, 1899 - 1920)
Nakskov (1920 - 1. november, 1930)
Hiumaa (1. november, 1930 - 1941)

Dimensioner

Længde overalt: 30,13 m, Bredde: 5,8 m, Dybgang: 2,4 m

Tonnage

BRT: 105, NRT: 42, DW: 30

Fart

Topfart: 12 knob

Maskineri

1 stk. 2-cylindret compound dampmaskine, 245 ihk
1 stk. fastbladet propel

Billeder af Sif

 Sif
(i dok)
Sif
 Sif
(søsætning)
Sif
 Sif
(søsætning)
Sif
 Sif
(søsætning)
Sif
 Sif
Sif
 Sif
(i dok)
Sif
 Sif
Sif
 Sif
Sif
 Sif
Sif
 Sif
Sif
 Sif
Sif
 Dronning Alexandrine Sif
(i dok)
Dronning Alexandrine
SifOprettet: 31. august 2019. Senest revideret: 17. november 2019.
100 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS