Aarhuus

Værft: Baumgarten & Burmeisters Maskinbyggeri, København, Danmark.
Nybygning nr. 39.

Bestilt: 2. maj, 1865.
Søsat: 14. oktober, 1865.
Leveret: 28. december, 1865.

Status: Ophugget.

Navn

Aarhuus (28. december, 1865 - 27. november, 1909)

Ruter

København - Århus (31. december, 1865 - 1870)
København - Århus - Göteborg (1870 - 30. september, 1873)
København - Århus - Christiania (1. oktober, 1870 - 1873)
Lübeck - København - Göteborg - Christiania (1873 - 1878)
Stettin - København - Göteborg (hovedsageligt) (1878 - 1909)
Stettin - København - Norges vestkyst (lejlighedsvis) (1878 - 1909)
København - Frederikshavn - Horten - Christiania (Oslo) (lejlighedsvis) (1878 - 1909)
København - Fredericia - Middelfart - Kolding (23. marts, 1903 - 21. maj, 1903)
København - Fredericia - Middelfart - Kolding (3. august, 1903 - 15. maj, 1904)

Rederier

Aktieselskabet Dampskibsselskabet i Aarhuus, Aarhus, Danmark (28. december, 1865 - 29. januar, 1870)
Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S - DFDS, København, Danmark (29. januar, 1870 - 20. november, 1909)

Hændelser og særlige begivenheder

søndag 31. december, 1865
Første anløb af Aarhus.

torsdag 6. januar, 1870
Overtaget af Det Forenede Dampskibs-Selskab. Salget formelt bekræftet ved skøde dateret 29. januar.

november, 1878
Ombygget hos Burmeister & Wain. (Forlænget?)

søndag 21. januar, 1900
På rejse fra Christiania til Frederikshavn, kollideret med S/S Skien af Skien.
Søforklaring i Kristiania den 25. januar 1900. Søforklaring i Moss den 31. januar 1900. Søforhør i Kjøbenhavn (Sø- og Handelsretten) den 27. februar 1900. Kl. 3½ Eftermiddag fandt Kollisionen Sted. Begge Dampere havde norsk Lods om Bord. Lodserne, saa vel som Førerne, vare paa Broen tillige med Rorgænger og Udkig. Begge Skibe gik med langsom Fart, stadig afgivende Taage-Signaler overensstemmende med Søvejs-Reglernes Artikel 15, a, og 16; endvidere var man i begge Skibe vidende om, at man under almindelige Omstændigheder vilde passere hinanden omtr. Kl. 3 1/4 ved Filtved. Fra Aarhuus, der styrede ned ad Fjorden, hørtes Skien’s Taage-Signal forude; Roret lagdes Bagbord og Aarhuus drejede 4 Streger Syrbord over. Kort efter saas Skien at komme frem i Taagen tværs paa Aarhuus’s Bagbord’s Side. Skien løb nu ind i Aarhuus’s Side om Bagbord agten for Midtskibs, brydende et Hul flere Fod under Vandgangen. Da Agterrummet hurtig fyldtes, maatte Aarhuus strax sættes paa Land for ikke at synke. Aarhuus paastod, at Skien ligeledes burde have lagt Roret Bagbord (jfr. Art. 18). Fra Skien, der styrede op ad Fjorden, hørtes Aarhuus’s Taage-Signal 2 à 3 Streger om Styrbord; men Kursen holdtes uforandret indtil Kollisionen fandt Sted. Ved denne fik Skien Boven knust, og da Forrummet fyldtes maatte Landsætning uopholdelig foretages. Skien paastod, at Aarhuus ligeledes burde have holdt Kursen (jfr. Artikel 16, 2det Stykke, og Anm. til Artikel 21).
Anm. Angaaende Aarsagen til Kollisionen afgiver Søretten intet Skøn.

torsdag 4. november, 1909
Ankom til Szczecin fra København.

lørdag 20. november, 1909
Solgt til Wilhelm Alt, Hamburg, for ophugning. Pris: 16.000 Mark. Anmeldt og registreret 27. november.

Supplerende oplysninger

Kendingssignal

NBRG (1867 - 27. november, 1909)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (28. december, 1865 - 27. november, 1909)

Hjemsteder

Århus (28. december, 1865 - 29. januar, 1871)
København (29. januar, 1871 - 30. maj, 1900)
Frederikshavn (30. maj, 1900 - 27. april, 1903)
Kolding (27. april, 1903 - 27. november, 1909)

Dimensioner

Længde: 48,8 m, Længde overalt: 51,8 m, Bredde: 6,7 m, Dybgang: 3,2 m, Dybde: 4,3 m

Tonnage

BRT: 302, NRT: 188, DW: 190 (1865)
BRT: 383,5, NRT: 230,5, DW: 269 (1878)

Kapacitet

220 passagerer, 62 køjepladser (1878)

Maskineri

2 stk. 2 cylindret tandem trunk dampmaskine, 410 ihk
1 stk. fastbladet propel

Skrog

jern

Billeder af Aarhuus

Oprettet: 7. juni 2020.