Frederik

Værft: Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri.
Nybygning nr. 69.

Bestilt: 4. juli, 1871.
Søsat: 7. maj, 1872.
Leveret: 8. oktober, 1872.

Status: Ophugget.

Navn

Frederik (8. oktober, 1872 - 2. november, 1911)

Ruter

Hull - København - Königsberg (Kaliningrad) (hovedsageligt) (1872 - 1906)
Hull - København - Pillau (Baltiysk) (lejlighedsvis) (1872 - 1906)
London - København - Königsberg (Kaliningrad) (1907 - 10. marts, 1911)

Rederi

Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S - DFDS, København, Danmark (8. oktober, 1872 - 2. april, 1911)

Hændelser og særlige begivenheder

mandag 7. oktober, 1872
Bilbrev udstedt.

fredag 10. marts, 1911
På rejse fra København til London, grundstødt og slået læk ved Femern nær Marienleuehte Fyr. I Dansk Søulykke-Statistik kan læses:
Efter at Hyllekrog Fyr Kl. 4 1/4 Formiddag var pejlet 4 Streger foran for tværs fra Frederik paa Kurs VNV. 1/4 V., blev denne Kurs omtrent 3/4 Time senere, da den vagthavende Styrmand havde bestemt Afstanden fra Fyret til 5 Sømil efter udløbet Distance, ændret af Kaptajnen til NV.t.V. 1/2 V., hvilken Kurs skulde føre lige Syd om Fehmarnbelt Fyrskib. Kaptajnen gik derefter ned, idet han gav Styrmanden Ordre til at varsko, naar Fyr kom i Sigte. Da Styrmanden senere saa et Fyr omtrent ret for, gik han ud fra, at det var Fyrskibet (et Lyn hver 4. Sek.), medens det i Virkeligheden var Marienleuchte Fyr (et Blink hver 1/2 Min.) og han hverken varskoede Kaptajnen eller undersøgte, hvad det var for et Fvr. Kl. 5.55 Formiddag grundstødte Frederik tæt ved Marienleuchte Fyr og blev 1æk. Den 11/3 Kl. 5 Formiddag ankom Dampskibene Anholt og Bryderen af Kjøbenhavn til Assistance, og samme Dag bragtes Frederik af Grund og derefter til Kjøbenhavn.
Anm. 1. Ved en af Søretten i Flensborg d. 16/5 afgives Kendelse udtaltes »at Grundstødningen skyldtes den vagthavende Styrmands Mangel paa Paapasselighed.«
Anm. 2. Ved en af Sø- og Handelsretten d. 1/6 11 afsagt Dom idømtes Styrmanden for Overtrædelse af Sølovens § 306 foruden Sagens Omkostninger en Bøde til Statskassen paa 100 Kr.

lørdag 11. marts, 1911
Trukket løs af bugserbåden Anholt isbryder/passagerskib Bryderen og bugseret til København.

søndag 12. marts, 1911
Ankom til København. Det blev besluttet ikke at lade Frederik reparere.

lørdag 1. april, 1911
Bugseret mod Stettin af Hohenzollern af Stettin.

søndag 2. april, 1911
Vraget solgt til Gebrüder Beermann, Stettin, for ophugning.

lørdag 29. april, 1911
Anmeldt og slettet fra registret som solgt til udlandet.

Søsterskibe

Ingolf (ex. Louise)

Supplerende oplysninger

Kendingssignal

NJGT (8. oktober, 1872 - 2. april, 1911)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (8. oktober, 1872 - 2. april, 1911)

Hjemsted

København (8. oktober, 1872 - 2. april, 1911)

Dimensioner

Længde: 70,1 m, Længde overalt: 73,2 m, Bredde: 9,2 m, Dybgang: 4,9 m, Dybde: 5,2 m

Tonnage

BRT: 1113, NRT: 703, DW: 1430

Kapacitet

24 passagerer, ? køjepladser

Fart

Fart: 9 knob

Maskineri

1 stk. 4-cylindret tandem compound dampmaskine, 500 ihk
1 stk. fastbladet propel

Billeder af Frederik

Oprettet: 27. januar 2022.