Skandia

Værft: Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri.
Nybygning nr. 238.

Søsat: 28. januar, 1905.
Leveret: 4. april, 1905.

Status: Ophugget.

Navne

Skandia (4. april, 1905 - 1. august, 1919)
Skandia II (1. august, 1919 - januar, 1920)
Galtesund (januar, 1920 - 1957)

Ruter

Rønne - København (1905 - 24. december, 1917)
Rutetrafik langs den norske kyst (januar, 1920 - 15. marts, 1942)
Scrabster - Orkneyøerne (august, 1942 - 1943)
Forsyningsskib for de allierede (forår 1943 - 1943)
Oslo - Stavanger (1945 - maj, 1947)
Oslo - Kristiansand (5. februar, 1948 - 1955)

Rederier

Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 A/S (66-bådene), Rønne, Danmark (4. april, 1905 - 28. februar, 1918)
Carl Marius Engholm, København, Danmark (28. februar, 1918 - 1. marts, 1918)
Aktieselskabet Christiansholms Fabrikker, København, Danmark (1. marts, 1918 - 11. juni, 1918)
Dampskibsselskabet af 1912 A/S, København, Danmark (11. juni, 1918 - 1. august, 1919)
Arendals Dampskibsselskab, Arendal, Norge (1. august, 1919 - 1955)
Alfred I. Thommesen, Arendal, Norge (1955 - december, 1956)

Hændelser og særlige begivenheder

24. december, 1917
På rejse fra Rønne til København, strandet ved Galløkken ud for Rønne.
I Dansk Søulykke-Statistik kan læses:
Søforklaring og Søforhør dat. Rønne d. 28. december, 29. december og 31. december 1917.
Ved Udsejlingen fra Rønne Havn huggede Skandia under Paavirkning af høj Sø i Grunden, mistede Styringen og blev af Stormen sat ind paa Grund Syd for Bølgebryderen. Ankrene sattes, men Skandia stod kort efter fast, og i Løbet af en Times Tid viste det sig, at der var Lækage i Maskinrummet. Passagererne bjærgedes til Land, og Svitzers B.E. rekvireredes til Assistance. Først d. 13. januar 1918 blev Skandia bragt flot og bugseret til Kjøbenhavn.
Anm. Aarsagen til Grundstødningen maa ifølge de afgivne Vidneforklaringer være de ved Afsejlingen herskende Vind- og Vejrforhold i Forbindelse med navnlig Sejlløbets ringe Bredde.

15. marts, 1942
På rejse fra Flekkefjord til Bergen blev Galtesund kapret af norske modstandsfolk og ført til Skotland.

17. marts, 1942
Ankom til Aberdeen. Galtesund blev overgivet til Norwegian Shipping and Trade Mission (Nortraship), som under krigen administrerede den norske handelsflåde udenfor tysk kontrolleret område.

19. juni, 1945
Ankom til Oslo. Tilbageleveret til Arendals Dampskibsselskab.

1947
Moderniseret ved Pusnes Mekaniske Verksted.

december, 1956
Solgt til NV Holland Scheepswerf & Machinehandel for ophugning.

1. marts, 1957
Ankom til Hendrik-Ido-Ambacht, Holland.

Supplerende oplysninger

Kaldesignaler

NPGB (8. april, 1905 - 1. august, 1919)
MTSB (1. august, 1919 - 1933)
LDYE (1934 - december, 1956)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (8. april, 1905 - 1. august, 1919)
Norge's flagNorge's flag
Norge (1. august, 1919 - december, 1956)

Hjemsteder

Rønne (8. april, 1905 - 1. april, 1919)
Arendal (1. august, 1919 - december, 1956)

Dimensioner

Længde overalt: 53,5 m, Bredde: 8,6 m, Dybgang: 3,3 m, Dybde: 5,6 m

Tonnage

BRT: 533,49, NRT: 275,07, DW: 217 (1905)

Maskineri

1 stk. tripple expansion dampmaskine, 740 ihk
1 stk. fastbladet propel

Billeder af Skandia

 Skandia
Skandia
 Skandia
Skandia
 Skandia
(Grundstødning og kollision)
Skandia
 Skandia
(Grundstødning og kollision)
SkandiaOprettet: 28. marts 2022.
79 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS