Abbey National March Leasing Ltd.

Herunder ses en liste over skibe, der har været ejet af, eller har sejlet for Abbey National March Leasing Ltd., England. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet var tilknyttet rederiet. Listen er sorteret efter årstal.

Pride of Canterbury (1991-1993)
Pride of Hythe (1991-1993)
Canberra (1991-1997)