AB Möller, Persson & Co.

Herunder ses en liste over skibe, der har været ejet af, eller har sejlet for AB Möller, Persson & Co., Sverige. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet var tilknyttet rederiet. Listen er sorteret efter årstal.

Carrie (1915)
Hammarby (1921-1925)