Kiel - Riga

Herunder ses en liste over skibe, der har sejlet Kiel - Riga. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet har sejlet på ruten. Listen er sorteret efter årstal.

Clare (2000-2001)
Transparaden (2002-2003)
Mermaid II (2003)