Göteborg - Skagen

Herunder ses en liste over skibe, der har sejlet Göteborg - Skagen. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet har sejlet på ruten. Listen er sorteret efter årstal.

Østersøen (1962-1963)
Hein Godenwind (1963)
Seute Deern (1963)
Skagen I (1963)
Hein Godenwind (1963-1964)
Seute Deern (1963)
Gorch Fock (1963-1964)