Billeder fra Strande

Der er 3 billeder i færgelejet fra Strande

Billede 1 til 3 sorteret efter tidspunkt for offentliggørelse, senest offentliggjorte billede først:

MommarkMommark
Billeddato: september, 1977.
Sted: Strande
billedposition
MommarkMommark
Billeddato: september, 1977.
Sted: Strande
billedposition
VikingViking
Billeddato: juli, 1974.
Sted: Strande
billedposition

Billederne herover er sorteret efter tidspunkt for offentliggørelse, senest offentliggjorte billede først. Det er muligt at sortere efter andre kriterier: