Billeder fra Halifax

Der er 3 billeder i færgelejet fra Halifax

Billede 1 til 3 sorteret efter tidspunkt for offentliggørelse, senest offentliggjorte billede først:

ThingvallaThingvalla
Kategori: Grundstødning, kollision, forlis mm.
Billeddato: efteråret 1888.
Sted: Halifax
EcuadorEcuador
Billeddato: januar, 1967.
Sted: Halifax
EcuadorEcuador
Billeddato: januar, 1967.
Sted: Halifax

Billederne herover er sorteret efter tidspunkt for offentliggørelse, senest offentliggjorte billede først. Det er muligt at sortere efter andre kriterier:

46 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS