Faaborg

Faaborg
Faaborg sejlede i begyndelsen fortrinsvist med fragt. Billede fra MS Museet for Søfarts samling (mfs.dk), 19??. Dette billede er licenseret under CC BY-NC-SA 2.0.

Mindre billede af Faaborg

Rederi: Sydfyenske Dampskibsselskab A/S (SFDS).
Rute: Sejlads til øerne syd for Fyn samt til Kiel.

Flere oplysninger om Faaborg

Oprettet: 20. januar 2015.